Stampa E-mail
DIAFANO APOLLINEO, 1990
DIAFANO APOLLINEO, 1990 - legno dipinto - cm 185 x 300 x 182